Program FDT a regulační ventil s vícecestným škrcením

30.8.2017 | Vážení klienti, společnost POLNA corp. Vám opět přináší nové vydání informačního bulletinu. Jedna ze žhavých novinek je představení programu FDT - (Fast Delivery Time) a prezentace inovované řady regulačních ventilu BR12B-M s vícestupňovým škrcením.

Program FDT (Fast Delivery Time)

Jedná se o dodávky regulačních armatur řady 800/803 s termínem dodání do 2/3 týdnů od vyjasněné technické a cenové nabídky.
Dodávky se týkají armatur s následující kombinací požadavků:
  • jmenovitá světlosti DN 15 - 100,
  • tlaková třída PN16 nebo PN40,
  • materiálové provedení tvární litina GGG40.3, ocelolitina A216 WCB nebo nerez A351CF8M,
  • přírubové provedení,
  • vybavení pneumatickým pohonen, pozicionérem případně dalším zařízením
              

V případě zájmu o tyto FDT dodávky regulačních armatur se neprodleně obraťte na náš tým projektových manažerů.

Regulační ventil s vícecestným škrcením

Multi-path nebo-li vícecestné škrcení je odborný technický výraz v oblasti regulačních armatur a naším cílem je Vás blíže seznámit
s prezentovaným řešením a poukázat na jeho specifikaci, výhody a možná použití.

Použitelnost ventilů pro provoz za podmínek vysokého tlakového spádu je závislá na konstrukci vnitřních dílů ventilu.
Parametrem rozhodujícím o přípustných kritických tlakových spádech za podmínek nasyceného průtoku nebo kavitace je součinitel regenerace tlaku FL.∆p = K∙FL2(p1-pv)
když:
K=0,85 - u nasyceného průtoku K=0,67 - u kavitace.

Hodnota součinitele regenerace tlaku FL se mohou pohybovat v rozsahu 0,5…1,0 dle typu ventilu. 
Ventily s velkou regeneraci tlaku (klapky, kulové ventily) mají nízkou hodnotu součinitele FL a malou použitelnost v provozních podmínkách s nasyceným průtokem a kavitací.
Pro tyto aplikace by konstrukce ventilu měla zajišťovat dosažení maximálních hodnot součinitele FL. 

Tyto požadavky splňují ventily BR12B-M s labyrintových vícecestným směrem proudění ve škrtících prvcích ventilu (FL=~0,975).V sestavě škrtících klecí se nacházejí kanály zajišťující rozdělení a zalomení toku se zachováním postupného nárůstu plochy průtoku.
Počet klecí je závislý na tlakovém spádu.

Výše je zobrazen ventil BR12B-M, DN200, PN100, Kv200L, pro vodu s parametry p1=80 bar, p2=5…80 bar, qv=175 m3/h.
Na začátku otevření při maximálním tlakovém spádu jsou použity čtyři škrtící struktury, při poklesu ∆p – dvě, při maximální propustnosti je průtok škrcen minimálně.
Ventily těchto konstrukcí jsou použity například k regulaci vysokotlaké proplachovací vody v instalaci suspensí na Elektrárně Bełchatów - PL, dále Lukoil - RUS a ty bez výhrad splňují požadavky procesu.
Konstruční řešení BR12B-M jsou určeny zejména pro kapalná a plynná média.

Řada aplikací v energetice a plynárenství potvrzuje jejich vysoké hodnocení užitečnosti v těch nejobtížnějších pracovních podmínkách.

Návrat | Archív aktualit

Tisk | Velikost textu: A A A